We hebben onze theateravond moeten uitstellen in verband met de corona-crisis. Maar we kunnen nu gelukkig wel een verhaal uit dat programma op video laten zien. Kijk naar Martin Schwab die het verhaal Dageraad – transacties voorleest van Tjalie Robinson. Het is deels in petjôh, de straattaal van Jakarta in zijn jeugd:

Steun ons, alsjeblieft…

We hebben deze productie kunnen maken met financiële steun van onze subsidiënten; Prins Bernhard Cultuurfonds (Zuid-Holland en Overijssel), Gemeente Deventer en Deventer Cultuurclub – die net als wij eigenlijk op twee theateravonden hadden gerekend.

Voor volgend jaar is die steun echter nog onzeker. Wil je ons voortbestaan helpen te verwezenlijken? Stort dan je gift op NL08 SNSB 0909 7542 84, ten name van Stichting Uitgelezen Verhalen, Deventer. Onze dank is groot en eeuwig.